Hjärtat & Hjärtstopp

En informationssida om hjärtat & hjärtstopp

Hjärtstopp

För några veckor sedan höll European Resuscitation Counsil (ERC) sitt årliga möte. Detta är det europeiska rådet för återupplivning, härifrån kommer de riktlinjer som finns i Sverige för hjärt-lungräddning. Denna gången ägde mötet rum i Wien. För er som är intresserade att ta del av de föreläsningar som hölls finns de på följande sida: http://vimeo.com/resuscitation2012

Jag kommer att lägga upp de videor som jag hinner gå igenom och som jag anser är givande.

1 Nov 2012

Välkommen

Välkommen till www.xn--hjrtstopp-w2a.eu.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Butik hjärtstartare

Svenska HLR rådet